sfa

What Next -- Climate Watch

En energirevolution för klimat och utveckling – globala feed-in tariffer!Två-sidigt faktablad på svenska som presenterar idén om ett globalt system med garantipriser (feed-in tariffer) för förnyelsebar energi som en lösning för både klimat- och fattigdoms/utvecklingskrisen.
Ladda ner här – och kopiera och sprid!
See Older Posts...