sfa

What Next -- Climate Watch

Naturskyddsföreningen om Durban

SNF_postdurban_shadow_186pxl
Läs Naturskyddsföreningens kommentarer om Durbanmötet.
Read More....
View Comments

Brev till Lena Ek från Naturskyddsföreningen och dess internationella partners

Klicka här för brev till miljöminister Lena Ek med gemensamma synpunkter och krav inför Durban från Naturskyddsföreningen och fyra av dess internationella samarbetspartners i Syd: Movimento dos Atingidos por Barragens, Brasilien, Third World Network, Centre for Science and Environment, India och Environmental Monitoring Group, South Africa.

Några citat:
"Principen om gemensamt men olika ansvar måste sättas i förhandlingarnas centrum. De rika länderna har överlägset högst utsläpp av växthusgaser, både per capita och historiskt. Det är därför naturligt att dessa länder tar sitt fulla ansvar och kraftigt minskar sina egna utsläpp, samtidigt som de måste hjälpa fattiga länder att ställa om till fossilfritt och bekämpa fattigdomen. Det är de som gjort minst för att bidra till klimatförändringarna som drabbas värst av dem."
Read More....
View Comments

Niclas funderingar inför Durban

Ur min horisont är ser det rätt mörkt ut – framför allt USA och Japan, Ryssland och Canada beter sig fullständigt oansvarigt, och har den absolut största skulden. Deras positioner är orättfärdiga och ytterst provocerande för alla andra.

Europa får därmed en nyckelroll. Med rätt strategi skulle EU kunna visa vägen mot en konstruktiv väg framåt – där USA och Annex-1-länder som inte tar sitt legala ansvar isoleras, medan grunden för samarbete med u-länderna, och inte minst Kina, stärks. Detta ger grund för att i senare skede ytterligare skärpa ambitionerna och regelverken (enda sättet att få USA att verkligen ändra sig är nog att stressa dem genom att de hamnar efter i omställningen mot en grön, klimatsmart ekonomi).

Vad som krävs nu, i Durban, är ett verkligt säkerställande av andra åtagandeperioden – utan att låsa fast de låga "pledges" – och ett tydligt åtagande att fullfölja Baliplanen (som ju faktist täcker 100% av världens utsläpp), dvs INGET Durbanmandat om något nytt heltäckande avtal. När Baliplanens frågor ger tillfredsställande resultat (teknologi, finansiering, osv) får man bedöma vilken legal form detta ska ha – COP-beslut eller LCA treaty eller någon mellanform.

EUs och Sveriges nuvarande linje med en starkt villkorad andra åtagandeperiod för att få med stora u-länder på något "nytt" leder endera till krasch därför att t.ex Indien och andra u-länder på goda grunder inte kan acceptera detta (och en upprepning av "scapegoating" Kina och nu också Indien) – eller, om det mot förmodan skulle tryckas igenom, bryter väg för ett nytt "single treaty" som sannolikt blir ett pledge and review system utan ambitioner eftersom USA då är med och effektivt sätter villkoren och leder ett race to the bottom, precis som man gjort sedan Köpenhamn.
Read More....
View Comments

Förnedrande politik!

Läs denna debattartikel – förmodligen det viktigaste som sades i hela den svenska valrörelsen.
Read More....
View Comments

En energirevolution för klimat och utveckling – globala feed-in tariffer!

Två-sidigt faktablad på svenska som presenterar idén om ett globalt system med garantipriser (feed-in tariffer) för förnyelsebar energi som en lösning för både klimat- och fattigdoms/utvecklingskrisen.Ladda ner här – och kopiera och sprid!
Read More....
View Comments
See Older Posts...